Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Člen Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii (EFPP)

AKCE, KONFERENCE

2. Mezinárodní letní škola skupinové analýzy

na téma

"Kdo se bojí skupiny?"pořádají

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP)
a Group-Analytic Society International (GASI)

Praha • 15. - 19. července 2015

Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1

Letní škola je určena všem odborníkům pracujícím s lidskou skupinou.
Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku a reflexe nahlédnout
do skupinové dynamiky v malých zážitkových skupinách,

v diskusních a supervizních skupinách, ve velké skupině a na přednáškách.
Jednacím jazykem je angličtina (stačí úroveň umožňující dorozumění).


Z letní školy mohou mít užitek psychologové, psychiatři, sociální pracovníci, duchovní,
učitelé, humanitární pracovníci, novináři, manažeři, právníci
a další profesionálové, kteří pracují s lidskými skupinami.


80 účastníků z různých zemí a s rozdílnou zkušeností ve skupině
bude mít po dobu čtyř dnů možnost vzájemně sdílet zkušenosti ve skupině.


Jsme si vědomi terapeutického potenciálu skupiny, ale také vlivu různých skupin při utváření
naši kultury a historie. Uvědomujeme si, že vliv skupin na naše životy si často nechceme připustit.
Strach ze skupin narůstá především ve společnostech,
které v minulosti ovlivnilo zneužívání nebo popírání přirozené skupinové dynamiky.


AKCE JE OHODNOCENA V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ U AKP 12 KREDITY A U ČLK 24 KREDITY


Informace a přihlášky

leták leták, přihláška přihláška program program

www.cspap.cz www.groupanalyticsociety.co.uk
confcspap.cz officegroupanalyticsociety.co.uk


 2015/05/26 © webmaster ČSPAP