Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Člen Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii (EFPP)

Studijní a sebezkušenostní setkání

2. jarní skupinové dny "JAK ZAŽÍT A PŘEŽÍT SKUPINU" proběhly letos ve dnech 21. - 23. dubna 2017 v Praze
v prostorách Fakulty filmové a televizní (FAMU).
Fotografie připomínají atmosféru setkání účastníků a průběh konference.

       
         

Vážení a milí kolegové, ještě jednou děkujeme za Vaši účast na 2. jarních skupinových dnech s tématem "O čem skupiny mlčí?"
Děkujeme i za Vaše cenné zpětné vazby. O některé se s Vámi podělíme. Co jste si tedy z konference odnesli?
Těšíme se na Vaši účast v příštím roce.
Organizační výbor Jarních skupinových dnů


Skupinová sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii pořádá

2. jarní skupinové dny
"JAK ZAŽÍT A PŘEŽÍT SKUPINU"s tématem

O čem skupiny mlčí?

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie je určena odborníkům z pomáhajících profesí.
Mohou z ní profitovat i ostatní, kdo pracují s lidskou skupinou (např. učitelé, lektoři, atd).


Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku nahlédnout do skupinové dynamiky psychoanalyticky orientované terapie v malých skupinách, v supervizních skupinách a ve velké skupině, kde mohou také aplikovat teoretické poznatky získané v rámci přednášky a diskusního panelu.


Aktuální leták

Termín: 21. - 23. 4. 2017
Místo: Fakulta filmová a televizní (FAMU)
Smetanovo nábřeží 2/1012
Praha 1Cena:
Do 20. února 2017 plná cena
studenti VŠ
1 900 Kč
1 500 Kč
Od 21. února 2017 plná cena
studenti VŠ
2 300 Kč
1 900 Kč
Společná večeře 22. dubna400 Kč

Konferenční poplatek zahrnuje účast na celém programu
a lehké občerstvení během konference (kromě společné večeře).

Storno srážky (v případě zrušení účasti):
200 Kč do 21. 3. 2017
500 Kč do 6. 4. 2017
od 7. 4. 2017 - 100 % úhrady


Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů, lékařů a zdravotních sester a ohodnocena kredity Asociace klinických psychologů (AKP), České lékařské komory (ČLK) a České asociace sester (ČAS).


Za organizátory:
Hanka Drábková, Renata Herentinová, Mirka Chmelíčková, Helena Klímová,
Magdalena Kolínská Singerová, Mabel Rodriguez, Daniela Saifrtová, Denisa Schücková, Luděk Vrba


PŘIHLÁŠKA

JAK BUDOU JARNÍ SKUPINOVÉ DNY PROBÍHAT?

PROGRAM
PÁTEK 21. DUBNA 2017
 15:30 - 16:00registrace
 16:00 - 16:15úvodní slovo
 16:30 - 18:00velká skupina
 18:00 - 18:30přestávka
 18:30 - 20:00malá skupina
 20:15uvítací přípitek
 
SOBOTA 22. DUBNA 2017
 8:30 - 10:00malá skupina
 10:00 - 10:30přestávka
 10:30 - 12:00přednáška:
Marek Wollner: Od pravdy a lásky ke lži a nenávisti v české společnosti
 12:00 - 13:30přestávka na oběd
 13:30 - 15:00supervizní skupina
 15:00 - 15:30přestávka
 15:30 - 17:00DISKUSNÍ PANEL: O čem skupiny mlčí?
Katarína Adamcová, Václav Buriánek, Jiří Jakubů, Dana Kárová, Gabriela Langošová, Věra Roubalová Kostlánová
 17:00 - 17:30přestávka
 17:30 - 19:00velká skupina
 20:00společná večeře
 
NEDĚLE 23. DUBNA 2017
8:30 - 10:00malá skupina
10:00 - 10:30přestávka
10:30 - 12:00supervizní skupina
12:00 - 12:30přestávka
12:30 - 14:00velká skupina
14:00závěrečné slovo
Změna programu vyhrazena.


Přednáška a diskusní panel

Od pravdy a lásky ke lži a nenávisti v české společnosti
Mgr. Marek Wollner
Realita nenávisti na sociálních sítích kontra společnost. Jak nové technologie mění politiku a žurnalistiku. Co nám přináší a odnáší období "post pravdy"
a komu to vyhovuje a koho to ohrožuje. Lze se bránit dezinformacím nebo nastává zlatý věk pod heslem svobody?

Diskusní panel: O čem skupiny mlčí?
MUDr. Katarína Adamcová, PhDr. Václav Buriánek, PhDr. Jiří Jakubů, PhD., PhDr. Gabriela Langošová, Ing. Věra Roubalová Kostlánová
Úvodní slovo: MUDr. Dana Kárová
Mlčení je důležitou součástí dynamiky ve skupině. Může nabývat mnoha rozličných podob a významů, můžeme mu různě rozumět nebo nerozumět,
zacházet s ním odlišnými způsoby. V diskusním panelu chceme poskytnout prostor ke sdílení, společnému hledání a obohacování představitelům různých
psychoterapeutických přístupů (skupinové analýzy, psychodynamické psychoterapie, gestalt terapie, na člověka zaměřené psychoterapie,
kognitivně-behaviorální terapie) i posluchačům.

Další program

Velká skupina reflektuje pocity, myšlenky a probíhající vědomé a nevědomé děje všech přítomných členů. Pomáhá k uvědomění a pojmenování
aktuálního dění v kontextu celého probíhajícího programu.
Malá skupina poskytuje prostor pro osobní setkávání jednotlivých účastníků, umožňuje propojování individuálních i společných témat
v kontextu vzájemného sdílení a poznávání.
Supervizní skupina především podporuje všechny, kteří pracují se skupinami v rámci své profese, umožňuje hlubší porozumění jednotlivým skupinovým dějům,
interpretuje vědomé i nevědomé obsahy a zahrnuje také přítomné paralelními procesy.Nenechte si ujít tuto vysoce zajímavou událost, která vychází z formátu mezinárodních skupinově analytických
a psychoanalyticky orientovaných konferencí a workshopů.


E-mail: zazitskupinu@cspap.cz


 2017/07/07 © webmaster ČSPAP