Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Člen Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii (EFPP)

Studijní a sebezkušenostní setkání

Skupinová sekce
České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii
pořádá

2. jarní skupinové dny
"JAK ZAŽÍT A PŘEŽÍT SKUPINU"s tématem

O čem skupiny mlčí?

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie je určena odborníkům z pomáhajících profesí.
Mohou z ní profitovat i ostatní, kdo pracují s lidskou skupinou (např. učitelé, lektoři, atd).


Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku nahlédnout do skupinové dynamiky psychoanalyticky orientované terapie v malých skupinách, v supervizních skupinách a ve velké skupině, kde mohou také aplikovat teoretické poznatky získané v rámci přednášky a diskusního panelu.


Aktuální leták

Termín: 21. - 23. 4. 2017
Místo: Fakulta filmová a televizní (FAMU)
Smetanovo nábřeží 2/1012
Praha 1


Cena:
Do 20. února 2017 plná cena
studenti VŠ
1 900 Kč
1 500 Kč
Od 21. února 2017 plná cena
studenti VŠ
2 300 Kč
1 900 Kč
Společná večeře 22. dubna400 Kč

Konferenční poplatek zahrnuje účast na celém programu
a lehké občerstvení během konference (kromě společné večeře).

Storno srážky (v případě zrušení účasti):
200 Kč do 21. 3. 2017
500 Kč do 6. 4. 2017
od 7. 4. 2017 - 100 % úhrady


Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů, lékařů a zdravotních sester a ohodnocena kredity Asociace klinických psychologů (AKP), České lékařské komory (ČLK) a České asociace sester (ČAS).


Za organizátory:
Hanka Drábková, Renata Herentinová, Mirka Chmelíčková, Helena Klímová,
Magdalena Kolínská Singerová, Mabel Rodriguez, Daniela Saifrtová, Denisa Schücková, Luděk Vrba


PŘIHLÁŠKA

JAK BUDOU JARNÍ SKUPINOVÉ DNY PROBÍHAT?

 • Program zahrnuje jednu PŘEDNÁŠKU a jeden DISKUSNÍ PANEL na téma O čem skupiny mlčí. V rámci přednášky bude hovořit český investigativní novinář a spisovatel Marek Wollner. Diskusního panelu se zúčastní Katarína Adamcová, Jiří Jakubů, Věra Roubalová a další odborníci z různých psychoterapeutických směrů.
   
 • Všechny 3 dny konání proběhnou MALÉ SKUPINY - 6-8 členů, 90 minut. Zde bude možné v bezpečném prostředí zažít sebezkušenost psychoanalyticky orientované skupiny, která je specifická ve více ohledech, např. je vedena jedním terapeutem, je nedirektivní - založena na principu volných asociací. Do skupin se členové budou zapisovat sami, aby mohli plně ovlivnit, s kým budou ve skupině. Vhodnější je, aby se členové malých skupin neznali a mohli bezpečně sdílet zážitek skupinového procesu.
   
 • Dále proběhnou 2 SUPERVIZNÍ SKUPINY, kde bude možné přinést k supervizi vlastní případ práce se skupinou. Skupiny povedou zkušení tréninkoví terapeuti skupinové sekce ČSPAP. Každá supervizní skupina pojme zpravidla 2 - 3 příspěvky, kterým je možné se věnovat. Skupinová supervize je skvělou příležitostí čerpat oporu v nelehké práci se skupinou a dostat zajímavé podněty a zpětné vazby, které mohou vlastní práci účastníka v budoucnu pozitivně ovlivnit.
   
 • V závěru dne vždy proběhne VELKÁ SKUPINA - LARGE GROUP, kde je také možné vyslechnout si či sdílet dojmy a postřehy. Velkou skupinu povedou dva terapeuti a zahrnuje všechny účastníky konference.
   
 • Proběhnou dvě společenská setkání
  • UVÍTACÍ PŘÍPITEK
  • SPOLEČNÁ VEČEŘE
PROGRAM
PÁTEK 21. DUBNA 2017
 15:30 - 16:00registrace
 16:00 - 16:15úvodní slovo
 16:30 - 18:00velká skupina
 18:00 - 18:30přestávka
 18:30 - 20:00malá skupina
 20:15uvítací přípitek
 
SOBOTA 22. DUBNA 2017
 8:30 - 10:00malá skupina
 10:00 - 10:30přestávka
 10:30 - 12:00přednáška:
Marek Wollner: Od pravdy a lásky ke lži a nenávisti v české společnosti
 12:00 - 13:30přestávka na oběd
 13:30 - 15:00supervizní skupina
 15:00 - 15:30přestávka
 15:30 - 17:00DISKUSNÍ PANEL: O čem skupiny mlčí?
Katarína Adamcová, Václav Buriánek, Jiří Jakubů, Dana Kárová, Gabriela Langošová, Věra Roubalová Kostlánová
 17:00 - 17:30přestávka
 17:30 - 19:00velká skupina
 20:00společná večeře
 
NEDĚLE 23. DUBNA 2017
8:30 - 10:00malá skupina
10:00 - 10:30přestávka
10:30 - 12:00supervizní skupina
12:00 - 12:30přestávka
12:30 - 14:00velká skupina
14:00závěrečné slovo
Změna programu vyhrazena.


Přednáška a diskusní panel

Od pravdy a lásky ke lži a nenávisti v české společnosti
Mgr. Marek Wollner
Realita nenávisti na sociálních sítích kontra společnost. Jak nové technologie mění politiku a žurnalistiku. Co nám přináší a odnáší období "post pravdy"
a komu to vyhovuje a koho to ohrožuje. Lze se bránit dezinformacím nebo nastává zlatý věk pod heslem svobody?

Diskusní panel: O čem skupiny mlčí?
MUDr. Katarína Adamcová, PhDr. Václav Buriánek, PhDr. Jiří Jakubů, PhD., PhDr. Gabriela Langošová, Ing. Věra Roubalová Kostlánová
Úvodní slovo: MUDr. Dana Kárová
Mlčení je důležitou součástí dynamiky ve skupině. Může nabývat mnoha rozličných podob a významů, můžeme mu různě rozumět nebo nerozumět,
zacházet s ním odlišnými způsoby. V diskusním panelu chceme poskytnout prostor ke sdílení, společnému hledání a obohacování představitelům různých
psychoterapeutických přístupů (skupinové analýzy, psychodynamické psychoterapie, gestalt terapie, na člověka zaměřené psychoterapie,
kognitivně-behaviorální terapie) i posluchačům.

Další program

Velká skupina reflektuje pocity, myšlenky a probíhající vědomé a nevědomé děje všech přítomných členů. Pomáhá k uvědomění a pojmenování
aktuálního dění v kontextu celého probíhajícího programu.
Malá skupina poskytuje prostor pro osobní setkávání jednotlivých účastníků, umožňuje propojování individuálních i společných témat
v kontextu vzájemného sdílení a poznávání.
Supervizní skupina především podporuje všechny, kteří pracují se skupinami v rámci své profese, umožňuje hlubší porozumění jednotlivým skupinovým dějům,
interpretuje vědomé i nevědomé obsahy a zahrnuje také přítomné paralelními procesy.Nenechte si ujít tuto vysoce zajímavou událost, která vychází z formátu mezinárodních skupinově analytických
a psychoanalyticky orientovaných konferencí a workshopů.


E-mail: zazitskupinu@cspap.cz


 2017/04/09 © webmaster ČSPAP